Een club met historie

Het is inmiddels meer dan 30 jaar geleden dat de bouw van onze sloep afgerond was en dus te water kon worden gelaten. Op de foto staat de Hubert Jans 2 klaar om te worden gekraand. De stichting had toen nog niet een mooie trailer maar wel een soort platte kar met een bok waarop de sloep vanaf Select Parket naar Flevo Marina is vervoerd.

Vervolgens werd de Hubert Jans 2 hangend in de banden boven het water gedoopt door de vrouw van de toenmalige voorzitter Leen Bakker. Nadat de sloep echt te water lag was het spannend of hij goed zou blijven drijven. Daartoe werd er natuurlijk de eerste roeitocht gemaakt en alles ging prima. 

De sloepbemanning van deze eerste tocht bestond uit: stuurman GertJan vd Rijdt en op stuurboord de roeiers Leen Bakker, Wietze Brinkhorst, Sip de Jong en Maarten van Dijk. Op bakboord roeiden Pieter Boekestein, Dolf Zwart, Dirk de Ruig en Leo Burger.

Ze kwamen er wel direct achter dat er voetensteunen moesten worden gemaakt want zonder bleek er niet te roeien. De voetsteunen zijn vervolgens bij middelbare school SGL gemaakt. De boot waar Flevoland Roeit gebruik van maakt, is een zogenaamde “Whaler” aangezien dit type boot in het verleden voor de Walvis jacht werd gebruikt.

Jaarlijks roept het bestuur een donateursvergadering uit. In deze vergadering worden zaken besproken betreffende het roeien en zaken die door het bestuur of de roeier(s)/ stuurman(nen) naar voren worden gebracht. Ook worden de donateurs voorzien van een update over de financiën. 

De afgelopen jaren heeft Huub Smoolenaars als voorzitter van de stichting de kar getrokken. Recent heeft hij het voorzitterschap overgedragen aan Peter Bos, die lange tijd daarvoor als secretaris in het bestuur deelnam. Robert Corporaal vervult momenteel de functie van penningmeester en Hildebrand Bijleveld neemt als algemeen lid deel aan het bestuur.