Wie zijn wij?

De roeiers van Flevoland Roeit vormen een gezellige en open groep die goed samenwerken. Dat is onmisbaar als je samen op het water bent, maar ook voor het onderhoud van de boot en de organisatie van de vereniging. Kom gerust een keer kennismaken!

Sloeproeien brengt je naar plekjes waar je anders moeilijk komt. Zo vaar je midden op de Waddenzee, vaar je rondom een fort op het Markermeer, trek je de sloep door een natuurgebied of zie je de ondergaande zon vanuit de boot. Bekijk hier hoe dat eruit ziet.

De stichting

De Stichting Flevoland Roeit is bij notariële akte opgericht op 9 mei 1988. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 41246048. De regels van de stichting zijn vastgelegd in de statuten uit de akte van oprichting en in een huishoudelijk reglement dat door het bestuur is vastgesteld op 15 november 2002.

De Stichting Flevoland Roeit heeft een lange historie. De oprichters van de stichting hebben de roeisloep gebouwd waar nu nog wekelijks in getraind wordt. Flevoland Roeit krijgt steun van verschillende sponsoren.